Аналізи та ціни

Скачати повний перелік

COVID-19 Молекулярно-генетичні дослідження Генетичні маркери Біохімічні дослідження Ферменти Пігментний обмін Азотистий обмін Білковий обмін Ліпідний обмін Маркери метаболізму Глюкоза, метаболіти вуглеводного обміну та пов'язані з ним гормони Метаболізм заліза та діагностика анемій Електроліти, мікроелементи Важкі метали та мікроелементи (атомно-абсорбційним методом) Вітаміни Ревма- та кардіомаркери Маркери кісткового метаболізму Коагулометрія та показники гемостазу Обмін порфіринів Антиоксидантна система Діагностика непереносимості гістаміну Гормони та онкомаркери Імунологічні дослідження Інфекційні дослідження Комплексні дослідження Діагностика кишечника Діагностика паразитів Мікрокультуральна діагностика Алергологічна діагностика Клінічні дослідження Виїзд медсестри Кліщові інфекції Забір матеріалу
КодПослугаМатеріалТермінЦіна, грн.Придбати
31206 Цистатін С сироватка 7 д 510 грн.
30407 Цинк (атомно-абсорбційним методом) цільна кров /сеча/ волосся 15 д 313 грн.
30418 Хром цільна кров /сеча/ волосся 15 д 375 грн.
30766 Холінестераза сироватка 2 д 119 грн.
30685 Холестерин (ХС) сироватка 2 д 119 грн.
30782 Хлор (Cl) в сечі добова сеча 2 д 119 грн.
30672 Хлор (Cl) сироватка 2 д 119 грн.
30773 Фруктозамін (глікований альбумін) сироватка 2 д 212 грн.
31104 Фруктоза (Німеччина) фторид натрію 13-17* д 1090 грн.
30778 Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча) добова сеча 2 д 159 грн.
30779 Фосфор неорганічний сироватка 2 д 119 грн.
31135 Фолієва кислота в еритроцитах (Німеччина) кров ЕДТА 13-17* д 555 грн.
30789 Фібріноген цитратна плазма 2 д 132 грн.
30616 Феритин сироватка 1 д 234 грн.
31125 Фактор росту фібробластів 23 / FGF-23 (C-terminal) (Німеччина) заморожена плазма ЕДТА 13-17* д 2031 грн.
31191 Фактор XII згортання крові заморожена цитратна плазма 7* д 2036 грн.
31190 Фактор XI згортання крові заморожена цитратна плазма 7* д 2036 грн.
30876 Фактор VIII згортання крові антигемофільний глобулін (Німеччина) заморожена цитратна плазма 7* д 1616 грн.
31189 Фактор VIII – асоційований протеїн v.Willebrand (антиген + активність) заморожена цитратна плазма (2 окремі пробірки) 7* д 2535 грн.
31211 Фактор V згортання крові проакцелерин (Німеччина) заморожена цитратна плазма 7* д 1100 грн.
31192 Фактор IX згортання крові (Німеччина) заморожена цитратна плазма 7* д 1616 грн.
30784 Тропонін I сироватка 2 д 291 грн.
30788 Тромбіновий час (ТЧ) заморожена цитратна плазма 2 д 132 грн.
30882 Тромбін-антитромбіновий комплекс (Німеччина) заморожена цитратна плазма 13-17* д 1684 грн.
30694 Тригліцериди (ТГ) сироватка 2 д 119 грн.
30210 Трансферин сироватка 1 д 212 грн.
30601 Тимолова проба сироватка 2 д 112 грн.
30772 Тест толерантності до глюкози (0-60-120 хв.) фторид натрію 2 д 396 грн.
30419 Талій цільна кров /сеча/ волосся 15 д 363 грн.
30420 Сурма цільна кров /сеча/ волосся 15 д 375 грн.
30417 Стронцій цільна кров /сеча/ волосся 15 д 375 грн.
30736 Скринінг амінокислот в сечі (Німеччина) ранкова сеча 31* д 5082 грн.
30737 Скринінг амінокислот в крові (Німеччина) заморожена сироватка / заморожена плазма ЕДТА 31* д 3483 грн.
30627 Сечовина сироватка 2 д 119 грн.
30626 Сечова кислота сироватка 2 д 119 грн.
30411 Селен (атомно-абсорбційним методом) цільна кров /сеча/ волосся 15 д 325 грн.
30404 Свинець цільна кров /сеча/ волосся 15 д 375 грн.
30727 С-реактивний білок високочутливий (CRP hs) сироватка 1 д 200 грн.
30707 С-пептид заморожена сироватка 2 д 264 грн.
30405 Ртуть цільна кров /сеча/ волосся 15 д 313 грн.
31123 Розчиннний рецептор трансферину (Німеччина) сироватка 13-17* д 872 грн.
31124 Ретинол-зв’язуючий білок (Німеччина) сироватка 13-17* д 872 грн.
30623 Ревматоїдний фактор (РФ), кількісний показник сироватка 2 д 132 грн.
30717 Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ) сироватка 2 д 330 грн.
30787 Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізовано співвідношення (МНС), відсоток протромбіну за Квіком заморожена цитратна плазма 2 д 172 грн.
30880 Протеїн С-антиген (Німеччина) заморожена цитратна плазма 13-17* д 2542 грн.
30879 Протеїн С-активність (Німеччина) заморожена цитратна плазма 13-17* д 2542 грн.
30881 Протеїн S, вільний – активність та концентрація (Німеччина) заморожена цитратна плазма 7-10* д 2249 грн.
30859 Прокальцитонін сироватка 2 д 1050 грн.
31228 Проінсулін (Німеччина) заморожена сироватка 10* д 2477 грн.
30858 Порфірини загальні в сечі (Німеччина) добова сеча 13-17* д 1254 грн.
30857 Порфірини вільні в еритроцитах (Німеччина) кров ЕДТА 13-17* д 2410 грн.
30860 Піруват (Німеччина) заморожена плазма з фторидом натрію 10* д 945 грн.
30610 Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) сироватка 2 д 641 грн.
30854 Остеокальцин (Німеччина) сироватка 13-17* д 1948 грн.
30434 Основні мікроелементи: цинк, мідь, залізо, марганець цільна кров /сеча/ волосся 15 д 1252 грн.
31120 Органічних кислот скринінг (Німеччина) ранкова сеча 10-14* д 3149 грн.
31185 Омега-3-індекс (Німеччина) 2 окремі пробірки по 1 мл крові з ЕДТА, ПН-СР (в охолодженому стані), дослідження проводити після 8-12-годинного голодування 10-14* д 2086 грн.
31149 Омега-3 індекс в еритроцитах (Німеччина) кров ЕДТА 13-17* д 5082 грн.
31110 Омега жирні кислоти – профіль (Німеччина) сироватка 10-14* д 2772 грн.
30414 Олово цільна кров /сеча/ волосся 15 д 375 грн.
30533 Окислені ліпопротеїди низької щільності (ox-LDL) сироватка 7* д 1162 грн.
30422 Нікель цільна кров /сеча/ волосся 15 д 313 грн.
30628 Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота) сироватка 2 д 317 грн.
30621 Натрій (Na) в сечі сироватка 2 д 119 грн.
30668 Натрій (Na) сироватка 2 д 119 грн.
30774 Насичення трансферину залізом (трансферин, залізо) сироватка 2 д 291 грн.
30530 Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP) сироватка 3 д 775 грн.
30852 Міоглобін (Німеччина) сироватка 13-17* д 1050 грн.
30402 Мікроелементи: калій, магній, цинк, селен (атомно-абсорбційним методом) цільна кров /сеча/ волосся 15 д 1388 грн.
30432 Мікроелементи здоров’я волосся, нігтів, шкіри: марганець, хром, цинк, мідь, селен, залізо, молібден цільна кров /сеча/ волосся 15 д 2325 грн.
30408 Мідь (атомно-абсорбційним методом) цільна кров /сеча/ волосся 15 д 313 грн.
30406 Миш`як цільна кров /сеча/ волосся 15 д 313 грн.
30851 Метилмалонова кислота, маркер дефіциту вітаміу B12 (Німеччина) заморожена сироватка 10-14* д 2309 грн.
31202 Метилмалонова кислота в сечі заморожена сеча 10-14* д 1973 грн.
30413 Марганець цільна кров /сеча/ волосся 15 д 313 грн.
31133 Малоновий діальдегід (Німеччина) заморожена плазма ЕДТА 10-14* д 930 грн.
30410 Магній (атомно-абсорбційним методом) цільна кров /сеча/ волосся 15 д 375 грн.
30620 Магній сироватка 2 д 119 грн.
30664 Лужна фосфатаза (ЛФ) сироватка 2 д 119 грн.
30415 Літій цільна кров /сеча/ волосся 15 д 375 грн.
31199 Ліпопротеїновий профіль – LipoDens (Німеччина) 2 мл сироватки, дослідження проводити після 12-годинного голодування 10-14* д 3232 грн.
31184 Ліпопротеїновий профіль – LipoComplete (Німеччина) 2 мл сироватки, дослідження проводити після 12-годинного голодування 10-14* д 7458 грн.
31109 Ліпопротеїн (a) (Німеччина) сироватка 10* д 872 грн.
30693 Ліпопротеїди низької щільності (ХС ЛПНЩ) сироватка 2 д 119 грн.
31111 Ліпопротеїди невисокої щільності (non-HDL-C) (Німеччина) сироватка 10* д 225 грн.
30692 Ліпопротеїди високої щільності (ХС ЛПВЩ) сироватка 2 д 119 грн.
30611 Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ) сироватка 2 д 476 грн.
30609 Ліпаза (кількісний показник) сироватка 2 д 146 грн.
30684 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) сироватка 2 д 119 грн.
31188 Лактат, піруват, лактат/піруват – співвідношення (Німеччина) заморожена плазма з фторидом натрію 4 мл 10-14* д 1492 грн.
30911 Лактат (Німеччина) заморожена плазма фторид натрію 13-17* д 674 грн.
30765 Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ) сироватка 2 д 238 грн.
30764 Креатинфосфокіназа (КФК) сироватка 2 д 119 грн.
30625 Креатинін сироватка 2 д 119 грн.
30731 Коензим Q10 (Німеччина) заморожена сироватка 7* д 1460 грн.
30421 Кобальт цільна кров /сеча/ волосся 15 д 313 грн.
30630 Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС), відсоток протромбіну за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), фібріноген за Клаусом (ФБ) заморожена цитратна плазма 2 д 423 грн.
30629 Клубочкова фільтрація (вказати діурез (літрів), зріст (метрів), вагу (кг)) сироватка, добова сеча 2 д 264 грн.
30855 Кісткова лужна фосфатаза (остаза) (Німеччина) сироватка 13-17* д 1667 грн.
30777 Кальцій у сечі (добова сеча) сироватка 2 д 159 грн.
30619 Кальцій іонізований (Са++) сироватка 2 д 159 грн.
30690 Кальцій сироватка 2 д 119 грн.
30915 Кальцитонін сироватка 3 д 480 грн.
30781 Калій (К) в сечі сироватка 2 д 119 грн.
30679 Калій (К) сироватка 2 д 119 грн.
30403 Кадмій цільна кров /сеча/ волосся 15 д 375 грн.
31226 Йод в сироватці (Німеччина) сироватка 14* д 2918 грн.
30669 Інсулін сироватка 2 д 200 грн.
30614 Індекс НОМА-IR (Глюкоза крові х Інсулін /22,5) сироватка, фторид натрію 2 д 330 грн.
30878 Інгібітор активатора плазміногену (Німеччина) заморожена цитратна плазма 7-10* д 909 грн.
30412 Залізо (атомно-абсорбційним методом) цільна кров /сеча/ волосся 15 д 313 грн.
30615 Залізо сироватка 2 д 119 грн.
30675 Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт сироватка 2 д 238 грн.
30666 Загальний білок сироватка 2 д 132 грн.
30862 Загальна антиоксидантна активність (Німеччина) заморожена плазма ЕДТА 13-17* д 1701 грн.
30910 Жовчні кислоти (Німеччина) сироватка 3-7* д 924 грн.
30847 Еритропоетин (Німеччина) сироватка 13-17* д 2031 грн.
30671 Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-) сироватка 2 д 291 грн.
30780 Електроліти в сечі: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-) в сечі добова сеча 2 д 291 грн.
31108 Довголанцюгові жирні кислоти (робляться сім кислот разом) (Німеччина) сироватка 14* д 2543 грн.
30846 Діаміноксидаза (Німеччина) сироватка 13-17* д 2031 грн.
31234 Диметиларгінін (Німеччина) сироватка 13-17* д 2031 грн.
30433 Детокс. Токсичні елементи: цинк, кадмій, свинець, ртуть, миш`як, алюміній, хром, нікель цільна кров /сеча/ волосся 15 д 2750 грн.
31114 Дезоксипіридинолін в сечі (дезоксипіридинолін, креатинін) (Німеччина) сеча 7* д 2121 грн.
30624 Гомоцистеїн сироватка 1 д 447 грн.
30613 Глюкоза крові фторид натрію 2 д 159 грн.
31113 Глутатіон (Німеччина) заморожена кров ЕДТА 10-14* д 2618 грн.
30612 Глікований гемоглобін (HbA1c) кров ЕДТА 1 д 234 грн.
30850 Гістамін в сечі (Німеччина) добова сеча з консервантом 13-17* д 2031 грн.
30849 Гістамін (Німеччина) кров ЕДТА 13-17* д 2031 грн.
30913 Гаптоглобін (Німеччина) сироватка 5* д 509 грн.
30663 Гаммаглютамілтрансфераза (ГГТ) сироватка 2 д 119 грн.
30786 Вовчаночний антикоагулянт цитратна плазма 2 д 396 грн.
30868 Вітамін С, аскорбінова кислота (Німеччина) заморожена сироватка 13-17* д 1816 грн.
31106 Вітамін РР (группа В3), нікотинамід (Німеччина) заморожена сироватка 14* д 2397 грн.
30873 Вітамін Н, біотин (Німеччина) заморожена сироватка 7-10* д 1259 грн.
30872 Вітамін Е, токоферол (Німеччина) заморожена сироватка 10-14* д 988 грн.
30618 Вітамін В9, фолієва кислота сироватка 2 д