Аналізи та ціни

Скачати повний перелік

COVID-19 Вакцинація Молекулярно-генетичні дослідження Генетичні маркери Біохімічні дослідження Ферменти Пігментний обмін Азотистий обмін Білковий обмін Ліпідний обмін Маркери метаболізму Глюкоза, метаболіти вуглеводного обміну та пов'язані з ним гормони Метаболізм заліза та діагностика анемій Електроліти, мікроелементи Важкі метали та мікроелементи (атомно-абсорбційним методом) Вітаміни Ревма- та кардіомаркери Маркери кісткового метаболізму Коагулометрія та показники гемостазу Обмін порфіринів Антиоксидантна система Діагностика непереносимості гістаміну Гормони та онкомаркери Імунологічні дослідження Інфекційні дослідження Комплексні дослідження Діагностика кишечника Діагностика паразитів Мікрокультуральна діагностика Алергологічна діагностика Клінічні дослідження Виїзд медсестри Кліщові інфекції Забір матеріалу
КодПослугаМатеріалТермінЦіна, грн.Придбати
31227 Альдостерон-ренінове співвідношення (Німеччина) заморожена плазма ЕДТА 13-17* д 3483 грн.
30601 Тимолова проба сироватка 2 д 112 грн.
31183 Антиоксидантний потенціал (Німеччина) заморожена сироватка 10-14* д 995 грн.
30766 Холінестераза сироватка 2 д 119 грн.
30610 Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) сироватка 2 д 641 грн.
30911 Лактат (Німеччина) заморожена плазма фторид натрію 13-17* д 674 грн.
30664 Лужна фосфатаза (ЛФ) сироватка 2 д 119 грн.
30609 Ліпаза (кількісний показник) сироватка 2 д 146 грн.
30684 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) сироватка 2 д 119 грн.
30765 Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ) сироватка 2 д 238 грн.
30764 Креатинфосфокіназа (КФК) сироватка 2 д 119 грн.
30663 Гаммаглютамілтрансфераза (ГГТ) сироватка 2 д 119 грн.
31105 Бета-галактозидаза (Німеччина) заморожена сироватка 10* д 4937 грн.
30843 Альдолаза (Німеччина) сироватка 5-7* д 402 грн.
30842 Ангіотензин-1-конвертуючий фермент (Німеччина) заморожена сироватка 5* д 752 грн.
30207 Альфа-1-кислий глікопротеїн сироватка 4 д 115 грн.
30608 Амілаза панкреатична (кількісний показник) сироватка 2 д 119 грн.
30763 Альфа-амілаза сироватка 2 д 119 грн.
30662 Аспартатамінотрансфераза (АсАТ) сироватка 2 д 119 грн.
30661 Аланінамінотрансфераза (AлАТ) сироватка 2 д 119 грн.