З 10.05 до 22.05 діє знижка -10 % на аналізи на паразитів.

Політика конфіденційності

Політика cookie

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАГЕН», в особі директора Яриш Олени Петрівни, що діє на підставі Статуту, дотримується принципів конфіденційності й недоторканості інформації, отриманої від клієнтів в рамках надання послуг, що ним пропонуються.

ТОВ «ДІАГЕН» гарантує збереження інформації з обмеженим доступом та захист персональних даних користувачів послуг (далі – Користувачі), при використанні офіційного сайту https://diagen.com.ua, прикладних програмних інтерфейсів та застосувань та Послуг, що надаються.

 

Політика конфіденційності (далі – Політика) націлена на публічне інформування Користувачів про порядок збору (обробки), зберігання, передачі персональних даних та інформації, що надається в рамках надання Послуг ТОВ «ДІАГЕН».

Використовуючи Послуги, Користувач погоджується з усіма правилами та умовами Політики.

Важливо! Офіційний сайт  ТОВ «ДІАГЕН» може містити посилання на сторонні сайти і додатки. Якщо ви переходите по одному з цих посилань, зверніть увагу, що кожен ресурс буде мати власну політику конфіденційності, тому захист Ваших персональних даних на сайтах таких третіх осіб буде регулюватися іншими правилами та не відноситься до сфери відповідальності ТОВ «ДІАГЕН»

Перед початком використання Послуг просимо ознайомитися з Політикою.

 

Мета обробки персональних даних

Метою обробки персональних даних є надання Послуг, а також:

 • реалізація маркетингової стратегії ТОВ «ДІАГЕН»
 • здійснення інформаційних розсилок поштою або засобами телекомунікаційного зв’язку;
 • контактування із Користувачами в екстрених ситуаціях;
 • реалізація договірних відносин із Користувачами;
 • реалізація інших цілей, пов’язаних із діяльністю ТОВ «ДІАГЕН»

 

Збір персональних даних

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Користувача, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований.

Неперсоніфікована інформація — інформація, яка не прив’язана до конкретного Користувача Послуг.

Персональні дані, які обробляє ТОВ «ДІАГЕН» охоплюють контактні дані, які надаються Користувачами при використанні Послуг (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти, дата народження, спеціальність, місце роботи, місто проживання тощо), яка використовується для отримання Послуг. Інформація отримується при використанні Користувачем Послуг, у т.ч. за допомогою сайту тощо. Дані передаються Користувачами добровільно з метою забезпечення можливості надання ТОВ «ДІАГЕН» Послуг.

Неперсоніфікована інформація використовується виключно для формування статистичних даних та з метою покращення Послуг, у т.ч. інформування Користувача про нові Послуги.

Також ТОВ «ДІАГЕН». отримує доступ до ip-адреси Користувача при його реєстрації та до файлів cookie. Політика cookie є невід’ємною частиною цієї Політики конфіденційності.

ТОВ «ДІАГЕН» не збирає та не обробляє жодної чутливої інформації (національне, етнічне, расове походження, релігійні або світоглядні переконання тощо).

 

Використання інформації

Інформація, яку отримує ТОВ «ДІАГЕН», використовується для:

 • створення облікової карти Користувача у базі даних ТОВ «ДІАГЕН»;
 • надання Послуги або функції, яку замовив Користувач;
 • зв’язку з Користувачами з метою інформування про персоналізовані унікальні пропозиції та акції;
 • оцінки та аналізу ринку, клієнтів, продуктів та сервісів, які надаються ТОВ «ДІАГЕН»;
 • ефективного клієнтського обслуговування;
 • забезпечення оновлення і технічної підтримки Послуг;
 • будь-яких інших цілей в обсязі, достатньому для якісного надання Послуг.

При обробці персональних даних користувача з ними можуть бути здійснені наступні дії: збір; запис; систематизація; накопичення; зберігання; уточнення (оновлення, зміна); витяг; використання; блокування; видалення; знищення.

Обробка персональних даних відбувається протягом всього часу, що є необхідним для надання Послуг та протягом 5 років після закінчення такого строку або до моменту відкликання згоди Користувача на обробку персональних даних.

 

Передача інформації третім особам

ТОВ «ДІАГЕН»  може передавати інформацію отриману від Користувачів в рамках надання Послуг третім особам з метою належного виконання своїх обов’язків за цими Послугами.

Поширення ТОВ «ДІАГЕН»  персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

 

Захист конфіденційної інформації та інформації про Користувача

Конфіденційна інформація, персональні дані та неперсоніфікована інформація зберігаються на внутрішніх ресурсах ТОВ «ДІАГЕН», доступ до яких є обмеженим.

Питання захисту персональних даних є одним із найбільш важливих питань. ТОВ «ДІАГЕН» надає доступ до інформації лише тим співробітникам, яким така інформація необхідна для виконання власних посадових обов’язків. Третім особам інформація може бути надана виключно у випадках, передбачених чинним законодавством.

 

Безпека

На веб-ресурсах ТОВ «ДІАГЕН»  вжиті достатні заходи для захисту інформації, проте просимо прийняти до уваги, що абсолютно безпечного та безпомилкового шляху передачі даних мережею Інтернет не існує.

ТОВ «ДІАГЕН» не несе відповідальності за функціонування серверів, постачальників послуги доступу до мережі Інтернет, роботу третіх осіб, з вини яких може бути неможливий чи обмежений доступ до сайту, можливий витік інформації з вини третіх осіб, а також за розголошення Користувачем своїх персональних даних, у т.ч. даних авторизації на сайті ТОВ «ДІАГЕН», прикладних програмних інтерфейсах та застосуваннях.

Не зважаючи на всі зусилля, ТОВ «ДІАГЕН» не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз ,які можуть виникнути поза межами нашого впливу.

Інформація, що розміщена на веб-ресурсах ТОВ «ДІАГЕН», охороняється діючим законодавством, яке регулює право інтелектуальної власності. Тиражування, переклад, запис в архіві, копіювання на інші електронні носії інформації, яка розміщена, заборонена.

 

Права та обов’язки Користувача

Користувач має право на отримання інформації про порядок обробки своїх персональних даних, а також інші права, визначені частиною 2 статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (зі змінами) (далі – Закон).

 

Користувач зобов’язаний, зокрема, але не обмежуючись:

 • не вчиняти дії, спрямовані на введення інших Користувачів в оману;
 • не надавати в користування свої персональні дані третім особам;
 • не здійснювати збирання, систематизацію, зберігання, обробку або поширення персональної інформації інших Користувачів;
 • не намагатися одержати доступ до персональних даних інших Користувачів будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору даних аутентифікації та ідентифікації.

Якщо Користувач реєструється на офіційному сайті ТОВ «ДІАГЕН», прикладних програмних інтерфейсах та застосуваннях від імені та в інтересах третіх осіб, то надаючи дану згоду Користувач підтверджує те, що має достатній обсяг повноваження для вчинення таких дій, в тому числі – щодо надання від їх імені згоди на обробку персональних даних на викладених вище умовах, як їх представник (батько, мати, опікун, та інші, передбачені чинним законодавством, особи).

 

Згода Користувача

Відповідно до Закону, ТОВ «ДІАГЕН»  здійснює обробку персональних даних Користувачів з метою надання їм Послуг на підставі дозволу на обробку персональних даних, наданого відповідно до Закону для здійснення повноважень та для виконання правочину, стороною якого є Користувач.

 

Користувач може добровільно надати ТОВ «ДІАГЕН»  згоду на обробку його персональних даних з метою отримання рекламно-інформаційних матеріалів або іншою зазначеною метою.

Реєструючись на офіційному сайті ТОВ «ДІАГЕН», прикладних програмних інтерфейсах та застосуваннях, Користувач підтверджує те, що ознайомлений з умовами цієї Політики конфіденційності, зокрема і з метою обробки персональних даних, зазначених у цій Політиці, і правами, наданими суб’єктам персональних даних згідно зі ст. 8 Закону, та використання персональних даних ТОВ «ДІАГЕН», шляхом проставлення галочки у графі «Підтверджую згоду з Політикою конфіденційності».

Відкликання Користувачем згоди на обробку персональних даних відбувається шляхом направлення ним електронного повідомлення на електронну адресу ТОВ «ДІАГЕН»- [email protected]. Згода вважається відкликаною з моменту її отримання ТОВ «ДІАГЕН».

 

Додаткова інформація

ТОВ «ДІАГЕН»  залишає за собою право змінювати Політику конфіденційності.

У випадку виникнення запитань щодо Політики конфіденційності, надсилайте лист на електронну пошту [email protected].

Scroll To Top
Close
Close
Дослідження
0 Замовлення
Закрити

Моє замовлення

Досліджень в замовленні немає!

Продовжити замовлення